I4uuotdufli7eg6cxxkammhi5hmmwzb2d4f8y6uqaylfjfhtfd qjljjxy8od mfsvwl

Ngoạ Long Mobile

Ngoạ Long Mobile

En app rgb wo 60

App Description

The following description comes from the Google Play Store description of the app:

Ngọa Long Mobile – Phiên bản dành cho di động được ra mắt vào ngày 22/10/2013, cho phép bạn trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, mọi lúc mọi nơi với chất lượng đồ họa chuẩn HD, sắc nét từng pixel.
Ngọa Long Mobile là game chiến thuật tam quốc hay nhất. Bối cảnh trò chơi Ngọa Long Mobile vào cuối đời Đông Hán, chiến loạn Ngụy – Ngô – Thục đang diễn ra căng thẳng. Bạn sẽ hóa thân thành các thành chủ, xây dựng thành trì, chiêu binh mãi mã, binh pháp bố trận, thách thức so tài với người chơi khác.
Bất kỳ thế trận nào, từ Lôi Đài Chiến đến Đại Hải Chiến… cũng cần một chiến thuật tinh tế thì mới mong làm chủ ván cờ người kỳ bí trên Ngọa Long Mobile.
Bạn là người mới? Yên tâm! Ngọa Long Mobile tặng riêng cho bạn nhiều loại code đặc quyền, giúp những bước đường chinh phục đầu tiên dễ dàng hơn.
NHƯNG thách thức còn ở phía trước! Bạn tin vào tài lược của mình không?
Hãy thử Ngọa Long Mobile ngay hôm nay!
Sensitive Permissions Used By This App
Permission What Why
Read phone status and identity Can read phone's current state information like in-phone call, phone signal, carrier, device ID, and phone number Internal
Can read phone's current state information like in-phone call, phone signal, carrier, device ID, and phone number It appears this app uses this data to identify users for market/customer analysis
Full network access Can access the internet It appears this app uses this data for internal use within the app's functionality
Can access the internet It appears this app uses this data for mobile analytics
Can access the internet It appears this app uses this data for social networking services
Precise location (gps and network-based) Can use user's precise location It appears this app uses this data for market/customer analysis
Send sms messages Can send SMS messages Not analyzed yet
Close other apps Allows an application to call killBackgroundProcesses(String). Not analyzed yet
Modify or delete the contents of your usb storage Can write to your phone's USB storage Not analyzed yet
Approximate location (network-based) Can use user's approximate location Not analyzed yet
Connect and disconnect from wi-fi Can connect to and disconnect from Wi-Fi access points Not analyzed yet
Edit your text messages (sms or mms) Allows the app to write to SMS messages stored on your tablet or SIM card. Malicious apps may delete your messages. Not analyzed yet
Read your text messages (sms or mms) Can read SMS messages Not analyzed yet
Receive text messages (sms) Can receive SMS messages Not analyzed yet
Third Party Libraries Used by this App
Library Usage
Facebook
Umeng

Privacy Analysis

Version of the app analyzed:

1.4.0.0

App was last analyzed by Privacy Grade on:

09/05/2014

Why does this app have this grade?

Our method for grading apps uses a privacy model that we built. This model is based on crowdsourced surveys that we conducted to capture people’s expectations and comfort levels with various app behaviors.

You can see more information about how we grade apps in our FAQ.

See the sensitive permissions table below the app description to see the permissions that made users of the app uncomfortable.

If you have issues about the information on this page, click the button below to send us feedback.

Send Us Feedback