Uvdeljz5c7zlclv8xpmjk3klbdu45msvm ftbgdhokrcygtn7xgt5tooq1oyh 8lbmc

Rädda Hjärtat

Rädda Hjärtat

En app rgb wo 60

App Description

The following description comes from the Google Play Store description of the app:

Med appen ”Rädda Hjärtat” kan du rädda liv med din mobiltelefon. Appen ger dig möjlighet att ge stöd i en akutsituation, lära dig mer om hjärt-lungräddning samt lokalisera var närmaste hjärtstartare finns. Våga agera, tillsammans räddar vi liv – Ladda ner appen nu. Appen är framtagen av Hjärt-Lungfonden och HLR-rådet.

En hjärtstartare är förutsättningen för att kunna få igång ett hjärta som har stannat. Ju snabbare dessto bättre, helst inom 180 sekunder. Innan hjärtstartaren är på plats måste hjärt- och lungräddning påbörjas omedelbart.

I Sverige drabbas ca 10.000 av hjärtstopp varje år. För tio år sedan så överlevde bara 3 %. Genom forskning, fler som kan hjärt-lungräddning och fler hjärtstartare i samhället, så klarar sig idag 10 %, men vi behöver ännu fler hjärtstartare och ännu fler som kan hjärt-lungräddning.

Hjärtsäkra Sverige är ett initiativ från Hjärt-Lungfonden i samarbete med Bliwa Livförsäkring och AFA- Försäkring. Vi vill skapa hjärtsäkra zoner i samhället. Vilket innebär platser där det finns kunskap och beredskap som snabbt kan agera och rädda liv, helst inom 180 sekunder.

INNEHÅLL

1. Grundläggande instruktioner i hjärt-lungräddning för:
o Vuxen
o Barn 1 år - pubertet
o Barn 0-1 år
o Vuxen med hjärtstartare

2. Grundläggande instruktioner för luftvägsstopp
o Vuxen
o Barn 1 år – pubertet
o Barn 0-1 år

3. Beskrivning hur en hjärtstartare fungerar

4. Hitta närmaste hjärtstartare

Via Sveriges hjärtstartarregister har du möjlighet att ta reda på var din närmsta hjärtstartare finns tillgänglig. Sveriges hjärtstartarregister kommer under 2013 att kvalitetssäkras för att säkerställa kontaktperson och plats. Denna information kan vara livsavgörande när någon i din närhet drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Biblioteksgatan 29, Box 5413, 114 84 Stockholm tel 08-566 24 200 fax 08-566 24 229 info@hjart-lungfonden.se www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton pg 90 91 92-7, bg 909-1927, Org.nr. 802006-0763


5. Stöd i en akut situation

Stöd i hjärt-lungräddning om du skulle bevittna ett hjärtstopp i en akut situation
o Vuxen
o Barn 1 år - pubertet
o Barn 0-1 år


6. Ge en gåva till Hjärt-Lungfonden

www.hjart-lungfonden.se www.hlr.nu

Sensitive Permissions Used By This App
Permission What Why
Full network access Can access the internet It appears this app uses this data for internal use within the app's functionality
Can access the internet It appears this app uses this data for utility purposes
Precise location (gps and network-based) Can use user's precise location Utility
Directly call phone numbers Can call phone numbers Not analyzed yet
Approximate location (network-based) Can use user's approximate location Not analyzed yet
Modify or delete the contents of your usb storage Can write to your phone's USB storage Not analyzed yet
Third Party Libraries Used by this App
Library Usage
Bugsense

Privacy Analysis

Version of the app analyzed:

1.02

App was last analyzed by Privacy Grade on:

08/22/2014

Why does this app have this grade?

Our method for grading apps uses a privacy model that we built. This model is based on crowdsourced surveys that we conducted to capture people’s expectations and comfort levels with various app behaviors.

You can see more information about how we grade apps in our FAQ.

See the sensitive permissions table below the app description to see the permissions that made users of the app uncomfortable.

If you have issues about the information on this page, click the button below to send us feedback.

Send Us Feedback