Opsr7nbuii9ghutkq1gduqfk5sqqdq4tggeucgiybvc4d6yi  lwotd4hdjpoxzj  j7

Prvá pomoc

Prvá pomoc

En app rgb wo 60

App Description

The following description comes from the Google Play Store description of the app:

11 minút vie rozhodnúť o živote či smrti. 11 minút trvá v priemere záchrannej zdravotnej službe, kým príde na miesto určenia. Čas tesne po nehode či úraze je kľúčový pre záchranu života. Nespoliehajte sa len na núdzové čísla a príchod záchranky. Buďte pripravení poskytnúť prvú pomoc! Zvyšujú sa tým šance na prežitie a život bez trvalých následkov. Strach, chýbajúce vedomosti a nečinnosť oberajú zraneného o drahocenné sekundy.


Aplikácia Prvá pomoc vám dáva do ruky návod, ako zvládnuť stresové situácie, poskytnúť neodkladnú prvú pomoc a zachrániť život vašim najbližším. Viac ako 75 % úrazov a nehôd sa totiž stáva práve v ich prítomnosti. Stiahnite si aplikáciu, osvojte si základné vedomosti o postupoch prvej pomoci a staňte sa aj vy súčasťou Krajiny záchrancov.

Aplikácia obsahuje:
• Postup záchrany života krok za krokom
• Priame volanie na tiesňovú linku
• Ilustrované inštrukcie
• Video inštrukcie
• Test na overenie vedomostí o prvej pomoci
• GPS lokalizáciu najbližších poskytovateľov kurzov prvej pomoci

Vyvinuli Seesame http://seesame.com a Peter Típí Bartoš http://peterbartos.sk

Sensitive Permissions Used By This App
Permission What Why
Full network access Can access the internet It appears this app uses this data for internal use within the app's functionality
Can access the internet It appears this app uses this data for targeted advertising
Can access the internet It appears this app uses this data for utility purposes
Precise location (gps and network-based) Can use user's precise location Not analyzed yet
Directly call phone numbers Can call phone numbers Not analyzed yet
Approximate location (network-based) Can use user's approximate location Not analyzed yet
Modify or delete the contents of your usb storage Can write to your phone's USB storage Not analyzed yet
Third Party Libraries Used by this App
Library Usage
Nostra13
Admob

Privacy Analysis

Version of the app analyzed:

1.2.1

App was last analyzed by Privacy Grade on:

08/21/2014

Why does this app have this grade?

Our method for grading apps uses a privacy model that we built. This model is based on crowdsourced surveys that we conducted to capture people’s expectations and comfort levels with various app behaviors.

You can see more information about how we grade apps in our FAQ.

See the sensitive permissions table below the app description to see the permissions that made users of the app uncomfortable.

If you have issues about the information on this page, click the button below to send us feedback.

Send Us Feedback