Kx5qbfg43de9hdsp1bfku6flwdf4jzlsbkjhcox8dfawdnkl5brk9f66ofngc0lsfom

Opomnik za zdravila

Opomnik za zdravila

En app rgb wo 60

App Description

The following description comes from the Google Play Store description of the app:

Opomnik za zdravila s čitalnikom črtnih kod je namenjen bolnikom, ki morajo ob določeni uri jemati zdravila, uporabijo pa ga lahko tudi svojci, starši ... Podatki se zapišejo v koledar, ki ga sinhronizirate z drugimi napravami (tudi računalnikom na oddaljeni lokaciji), vse opomnike pa lahko spreminjate in prilagajate jemanju zdravil. Program je v pomoč tudi tistim, ki delajo inventuro svoje domače lekarne, saj program postreže s kopico uporabnih informacij o zdravilih.

V Opomniku za zdravila je trenutno zbranih 14.385 zdravil (vključena so različna pakiranja) in več kot 4000 podrobnih opisov o uporabi. Podatkovna baza se sproti popolnjuje, trenutna različica pa uporablja podatke JAZMP iz avgusta 2012.

Opomnik uporabljajte v skladu z napotki zdravnika ali farmacevta oziroma po navodilih, ki so priložena zdravilom.

Vir podatkov: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Več informacij: info@vemkajjem.si

Sensitive Permissions Used By This App
Permission What Why
Full network access Can access the internet It appears this app uses this data for utility purposes
Modify or delete the contents of your usb storage Can write to your phone's USB storage Not analyzed yet
Pair with bluetooth devices Can connect to user's Bluetooth devices Not analyzed yet
Add or modify calendar events and send email to guests without owners\' knowledge Allows an application to write the user's calendar data. Not analyzed yet
Read calendar events plus confidential information Allows an application to read the user's calendar data. Not analyzed yet
Third Party Libraries Used by this App
Library Usage
Anywheresoftware

Privacy Analysis

Version of the app analyzed:

1.10

App was last analyzed by Privacy Grade on:

01/07/2014

Why does this app have this grade?

Our method for grading apps uses a privacy model that we built. This model is based on crowdsourced surveys that we conducted to capture people’s expectations and comfort levels with various app behaviors.

You can see more information about how we grade apps in our FAQ.

See the sensitive permissions table below the app description to see the permissions that made users of the app uncomfortable.

If you have issues about the information on this page, click the button below to send us feedback.

Send Us Feedback