Qas82f5p90gnzhitdgqpdzka6mrvqojhirbgcrvfqlg33oo mtfquagn4betjwacra

DoTa Truyền Kỳ

DoTa Truyền Kỳ

En app rgb wo 60

App Description

The following description comes from the Google Play Store description of the app:

Đã 10 năm kể từ ngày Võ Lâm Truyền Kỳ ra mắt, VNG mới tiếp tục làm chấn động làng game bởi một siêu phẩm khác thể loại nhập vai - chiến thuật trên Mobile thành công nhất châu Á hiện nay.

★★★★ Tính năng nổi bật ★★★★
• Hơn 80 HEROES quen thuộc (và đang TIẾP TỤC UPDATE! )
• Dàn sao LỒNG TIẾNG và COSPLAY hoành tráng: Hariwon, Bà Tưng, Andrea, Don Nguyễn,…
• Tính năng "chạm" để tung ra những skill đặc biệt của từng Hero
• PvP với BẠN BÈ thông qua kết nối Bluetooth
• Đấu trường 15 vs 15 + boss Thế Giới
• Nhiều GIẢI ĐẤU liên tục với quy mô phần thưởng chưa từng có trên Mobile

Hotline hỗ trợ: 1900 561 558
Trang chủ: http://dota.360game.vn
Facebook: https://www.facebook.com/dotatruyenkyvng
Hãy cùng VNG tạo nên một truyền kỳ mới trong làng game mobile Việt Nam
Sensitive Permissions Used By This App
Permission What Why
Retrieve running apps Can retrieve information on currently and recently running apps on the device It appears this app uses this for their game engine
Pair with bluetooth devices Can connect to user's Bluetooth devices It appears this app uses this data to enable features like connecting with other players or share game content through Bluetooth
Can connect to user's Bluetooth devices Internal
Read phone status and identity Can read phone's current state information like in-phone call, phone signal, carrier, device ID, and phone number It appears this app uses this data to identify users for delivering targeted advertisement in-game
Can read phone's current state information like in-phone call, phone signal, carrier, device ID, and phone number Internal
Can read phone's current state information like in-phone call, phone signal, carrier, device ID, and phone number It appears this app uses this data to identify users for market/customer analysis
Full network access Can access the internet It appears this app uses this data for internal use within the app's functionality
Can access the internet It appears this app uses this data for mobile analytics
Can access the internet It appears this app uses this data for social networking services
Can access the internet It appears this app uses this data for targeted advertising
Can access the internet It appears this app uses this data for utility purposes
Find accounts on the device Can use user's account information stored on the phone Internal
Change network connectivity Allows applications to change network connectivity state. Not analyzed yet
Take pictures and videos Can use camera or flashlight on the phone Not analyzed yet
Access bluetooth settings Allows applications to discover and pair bluetooth devices. Not analyzed yet
Read your text messages (sms or mms) Can read SMS messages Not analyzed yet
Draw over other apps Can create alerts on other apps or parts of the user interface Not analyzed yet
Receive text messages (sms) Can receive SMS messages Not analyzed yet
Send sms messages Can send SMS messages Not analyzed yet
Connect and disconnect from wi-fi Can connect to and disconnect from Wi-Fi access points Not analyzed yet
Modify or delete the contents of your usb storage Can write to your phone's USB storage Not analyzed yet
Third Party Libraries Used by this App
Library Usage
Chartboost
Facebook
Localytics
Dom4j
Loopj
Cocos2dx

Privacy Analysis

Version of the app analyzed:

2.1.3

App was last analyzed by Privacy Grade on:

03/31/2015

Why does this app have this grade?

Our method for grading apps uses a privacy model that we built. This model is based on crowdsourced surveys that we conducted to capture people’s expectations and comfort levels with various app behaviors.

You can see more information about how we grade apps in our FAQ.

See the sensitive permissions table below the app description to see the permissions that made users of the app uncomfortable.

If you have issues about the information on this page, click the button below to send us feedback.

Send Us Feedback