Un8blfmz9bqnav 2dxl vyv2k0pdasxxufrbyrvclb8ezpnjwrhjtquiih1ubudx6q

Røde Kors

Røde Kors

En app rgb wo 60

App Description

The following description comes from the Google Play Store description of the app:

Er du vitne til en ulykke? For å kunne hjelpe umiddelbart og gi riktig førstehjelp mens hjelpen er på vei, la oss veilede deg.

Et livsviktig verktøy til telefonen din, både ute på tur og i hverdagen.

Røde Kors sin førstehjelpsapp inneholder en beskrivelse som viser trinn for trinn av hva du skal gjøre når skaden har skjedd. Videre kan du forberede deg i forkant gjennom et lite førstehjelpskurs med kontrollspørsmål. Den gir tilgang til så og si alle verdens nødnumre og en kartfunksjon med kartkoordinater, slik at du alltid har mulighet for å opplyse hjelpetjenesten om hvor du befinner deg.

Appen inneholder også nyheter og informasjon om Røde Kors, nettbutikk for førstehjelps utstyr og bidragsmuligheter.

Røde Kors Mobil Førstehjelp er ment som en kunnskapsformidler og er ikke en erstatning for førstehjelpskurs og/eller legehjelp og hjelpetjenestene.

Sensitive Permissions Used By This App
Permission What Why
Precise location (gps and network-based) Can use user's precise location Internal
Read your contacts Can read user's contact list (phone book) and phone call history Internal
Full network access Can access the internet It appears this app uses this data for internal use within the app's functionality
Directly call phone numbers Can call phone numbers Not analyzed yet
Mock location sources for testing Create mock location sources for testing or install a new location provider. This allows the app to override the location and/or status returned by other location sources such as GPS or location providers. Not analyzed yet
Approximate location (network-based) Can use user's approximate location Not analyzed yet
Modify your contacts Can edit contacts on device Not analyzed yet

Privacy Analysis

Version of the app analyzed:

3.0

App was last analyzed by Privacy Grade on:

09/30/2014

Why does this app have this grade?

Our method for grading apps uses a privacy model that we built. This model is based on crowdsourced surveys that we conducted to capture people’s expectations and comfort levels with various app behaviors.

You can see more information about how we grade apps in our FAQ.

See the sensitive permissions table below the app description to see the permissions that made users of the app uncomfortable.

If you have issues about the information on this page, click the button below to send us feedback.

Send Us Feedback