Yap1zcije2thkhgfacve5ugf fk07nsjvlhsxexoihygbuiddeknfzkqprwc900fgqjd

Kim Cuong Cuc Vui - Cuc Hay

Kim Cuong Cuc Vui - Cuc Hay

En app rgb wo 60

App Description

The following description comes from the Google Play Store description of the app:

Kim Cuong Cuc Vui - Cuc Hay là trò chơi xếp hình được mọi người yêu thích.

Thuộc thể loại xếp hình gần giống như pikachu, trò chơi sẽ mang đến cho bạn những thời gian giải stress thật bổ ích
Để đạt được điểm số cao, trò chơi này đòi hỏi tư duy chiến lược. Bạn phải suy nghĩ trước, và sử dụng sức mạnh(dùng bomb, dùng set) một cách khôn khéo.
Kim Cuong - Kim Cuong Cuc Vui :
- Được thế kế giao diện phẳng mới cực đẹp và hấp dẫn.
- Trò chơi hoàn toàn miễn phí , không sms, không quảng cáo nhiều.
- Cố gắng sử dụng BOM, SET liên kết nhiều Kim Cương 1 lúc để được nhiều điểm. Điểm sẽ tăng rất lớn.
- Cố gắng phá hết Kim Cương để nhận điểm thưởng nếu số Kim Cương còn lại ít
Sức mạnh:
- Bom: để phá hủy một viên ngọc duy nhất;
- Sét: Để phá hủy tất cả đồ trang sức của cùng một cột.
Bom, Sét được đặt ở góc phải / trên cùng của màn hình trò chơi. Nhấn vào để chọn, bấm vào một lần nữa để bỏ chọn.

* Kim cuong trò chơi hỗ trợ tốt máy tính bảng.

Sensitive Permissions Used By This App
Permission What Why
Full network access Can access the internet It appears this app uses this data for internal use within the app's functionality
Can access the internet It appears this app uses this data for social gaming
Can access the internet It appears this app uses this data for targeted advertising
Can access the internet It appears this app uses this data for utility purposes
Precise location (gps and network-based) Can use user's precise location Internal
Can use user's precise location It appears this app uses this data for the internal GAME engine
Modify or delete the contents of your usb storage Can write to your phone's USB storage Not analyzed yet
Read phone status and identity Can read phone's current state information like in-phone call, phone signal, carrier, device ID, and phone number Not analyzed yet
Close other apps Allows an application to call killBackgroundProcesses(String). Not analyzed yet
Third Party Libraries Used by this App
Library Usage
Nostra13
Andengine
Admob

Privacy Analysis

Version of the app analyzed:

4.0

App was last analyzed by Privacy Grade on:

01/30/2014

Why does this app have this grade?

Our method for grading apps uses a privacy model that we built. This model is based on crowdsourced surveys that we conducted to capture people’s expectations and comfort levels with various app behaviors.

You can see more information about how we grade apps in our FAQ.

See the sensitive permissions table below the app description to see the permissions that made users of the app uncomfortable.

If you have issues about the information on this page, click the button below to send us feedback.

Send Us Feedback