Dwlinz6tazl4qjfdx0c1t0pbms71gj23wmb1rish53svbgzqgdnyocv8ifaitl gr7w

Tien Ma Chien - Dinh Cao PK

Tien Ma Chien - Dinh Cao PK

En app rgb wo 60

App Description

The following description comes from the Google Play Store description of the app:

Tien Ma Chien là tựa game nhap vai MMORPG hàng đầu với chiến trường PK đa dạng nhất hiện nay. Đến với Tien Ma Chien, các bạn bước vào thế giới tien hiep, trải nghiệm cảm giác phàm nhân tu tiên. quần tiên luận kiếm, đại chiến tiên ma lôi cuốn.
Tien Ma Chien mang đến một thế giới tiên hiệp lung linh, huyền ảo nhưng cũng đầy khốc liệt với chiến trường tiên – ma khắp nơi, bang chiến quyết liệt, đặc biệt là game tien hiep đầu tiên có chiến trường MOBA cực kỳ hấp dẫn.
Nhưng tính năng đặc sắc:
1. Chiến Trường PvP không giới hạn: 100 vs 100, 50 vs 50, 20 vs 20, 5 vs 5
2. Chiến Trường MOBA đầu tiên xuất hiện trong game MMORPG tiên hiệp
3. Bang hội tranh bá: săn boss, vận tiêu, bang chiến
4. 4 class nhân vật với hệ thống kỹ năng đặc sắc
5. Hệ thống PET, Thú cưỡi, Cánh đa dạng, hấp dẫn.
6. Hệ thống phụ bản solo, tổ đội, bang hội phong phú
7. Hệ thống cường hóa, tinh luyện, tẩy luyện, khảm ngọc
8. Tính năng Lò bát quái luyện đan mới lạ
Trang chủ: http://tienmachien.mobi
Fanpage: https://www.facebook.com/tienmachienpk/
Sensitive Permissions Used By This App
Permission What Why
Read phone status and identity Can read phone's current state information like in-phone call, phone signal, carrier, device ID, and phone number It appears this app uses this data to identify users for delivering targeted advertisement in-game
Can read phone's current state information like in-phone call, phone signal, carrier, device ID, and phone number Internal
Full network access Can access the internet It appears this app uses this data for internal use within the app's functionality
Can access the internet It appears this app uses this data for social networking services
Can access the internet It appears this app uses this data for utility purposes
Use accounts on the device Allows the app to request authentication tokens. It appears this app uses this data for internal use within the app's functionality
Find accounts on the device Can use user's account information stored on the phone Not analyzed yet
Draw over other apps Can create alerts on other apps or parts of the user interface Not analyzed yet
Record audio Can record audio through microphone on device Not analyzed yet
Read your own contact card Allows the app to read personal profile information stored on your device, such as your name and contact information. This means the app can identify you and may send your profile information to others. Not analyzed yet
Modify or delete the contents of your usb storage Can write to your phone's USB storage Not analyzed yet
Third Party Libraries Used by this App
Library Usage
Nostra13
Facebook
Cocos2dx
Admob

Privacy Analysis

Version of the app analyzed:

1.2.1

App was last analyzed by Privacy Grade on:

10/01/2016

Why does this app have this grade?

Our method for grading apps uses a privacy model that we built. This model is based on crowdsourced surveys that we conducted to capture people’s expectations and comfort levels with various app behaviors.

You can see more information about how we grade apps in our FAQ.

See the sensitive permissions table below the app description to see the permissions that made users of the app uncomfortable.

If you have issues about the information on this page, click the button below to send us feedback.

Send Us Feedback