79tapxwq rpfp9gav ptp0wrysnnbxl2d9tiiup8swi96cgpdacedxyrqd0djqr3jg

Chuong Online: bai ba cay 2014

Chuong Online: bai ba cay 2014

En app rgb wo 60

App Description

The following description comes from the Google Play Store description of the app:

Chương Online là phiên bản mới cập nhật nhất phù hợp cho các điện thoại Android trên thị trường. Đây là phiên bản giành cho năm 2014 đã sửa các lỗi về kết nối, chống Lag, etc ...

Chương là thể loại game đánh bài 3 lá ( 3 cây), tại đó người chơi sẽ được phát 3 lá. Người cầm cái sẽ so điểm với tất cả người chơi trong bàn. Người chơi hoàn toàn có thể tùy tố tiền trước khi mở bài với người cầm cái. Cho nên người cầm cái chương tương đương với người thủ lĩnh của cả bàn chơi, có thể thắng đậm những cũng có thể mất lớn.


Từ khóa: 3 cây, ba cây, ba cay, bài cào, bai cao, lieng, cào rùa, cao rua, iwin, tra chanh, beme, bigkool

Sensitive Permissions Used By This App
Permission What Why
Full network access Can access the internet It appears this app uses this data for internal use within the app's functionality
Can access the internet It appears this app uses this data for mobile analytics
Can access the internet It appears this app uses this data for social networking services
Read phone status and identity Can read phone's current state information like in-phone call, phone signal, carrier, device ID, and phone number It appears this app uses this data to identify users for market/customer analysis
Modify or delete the contents of your usb storage Can write to your phone's USB storage Not analyzed yet
Add or remove accounts Can manage user's accounts on the phone Not analyzed yet
Use accounts on the device Allows the app to request authentication tokens. Not analyzed yet
Retrieve running apps Can retrieve information on currently and recently running apps on the device Not analyzed yet
Find accounts on the device Can use user's account information stored on the phone Not analyzed yet
Take pictures and videos Can use camera or flashlight on the phone Not analyzed yet
Approximate location (network-based) Can use user's approximate location Not analyzed yet
Read your contacts Can read user's contact list (phone book) and phone call history Not analyzed yet
Third Party Libraries Used by this App
Library Usage
Facebook
Flurry

Privacy Analysis

Version of the app analyzed:

3.2.7

App was last analyzed by Privacy Grade on:

01/07/2014

Why does this app have this grade?

Our method for grading apps uses a privacy model that we built. This model is based on crowdsourced surveys that we conducted to capture people’s expectations and comfort levels with various app behaviors.

You can see more information about how we grade apps in our FAQ.

See the sensitive permissions table below the app description to see the permissions that made users of the app uncomfortable.

If you have issues about the information on this page, click the button below to send us feedback.

Send Us Feedback