Mfglfg54baixmqfdu0qwzmh9bx6pyybgyqxn1r8vqsflorixzhcqrapmeq65tjyt3iq

Btalk Gọi, nhắn tin miễn phí

Btalk Gọi, nhắn tin miễn phí

En app rgb wo 60

App Description

The following description comes from the Google Play Store description of the app:

• Chất lượng gọi tốt nhất hiện nay
• Không tin nhắn rác
• Gọi thường, gọi miễn phí trên cùng giao diện
• Nhắn tin miễn phí, SMS trên cùng giao diện
• Bàn phím thông minh MagicPad: Để tìm nhanh người cần liên lạc, bạn bấm phím số ứng với chữ cái đầu của tên (ngay trên bàn phím số). Ví dụ để tìm “Minh Anh” bạn bấm các phím số “646” ứng với các chữ cái “Min”. Ngay khi tìm được tên, trên bàn phím sẽ xuất hiện ký hiệu có thể thực hiện gọi, nhắn tin miễn phí qua internet hay không. Trong trường hợp người đó đang không online, vẫn có thể gọi điện, nhắn tin thông thường ngay trên giao diện này. Tất cả các nhu cầu liên lạc cơ bản của người dùng chỉ cần xoay quanh bàn phím Btalk MagicPad

Gọi điện
• Chất lượng cuộc gọi miễn phí tương đương với cuộc gọi qua mạng di động thông thường
• Gọi điện video (video call) chất lượng hình ảnh cao, âm thanh tốt

Nhắn tin, chat
• Tích hợp nhắn tin miễn phí, nhắn tin SMS trên cùng giao diện. Hệ thống sẽ tự động chuyển sang nhắn tin miễn phí (biểu tượng phong thư có quả cầu bên góc phải) khi đầu bên kia online Btalk
• Tin nhắn thoại (voice chat) chất lượng âm tốt, gửi và nhận tin nhanh
• Sticker miễn phí, ngộ nghĩnh liên tục được cập nhật.
• Gửi tin nhắn, hình ảnh, video... hoàn toàn miễn phí với tốc độ cực nhanh

Bàn phím thông minh (MagicPad)
• Để tìm nhanh người cần liên lạc, chỉ cần bấm từ 1 đến 3 phím số ứng với chữ cái đầu của tên. Ví dụ bấm “ 2 6 4” ứng với “Anh”
• Trên giao diện gọi điện, xuất hiện quả cầu mầu cam là có thể gọi điện, nhắn tin miễn phí. Trái lại bạn có thể gọi điện, nhắn tin thông thường

Trò chuyện nhóm
• Tạo và tham gia nhắn tin, chat hay hội thoại nhóm đơn giản, thuận tiện
• Không giới hạn thành viên tham gia, có thể thêm bớt thành viên trong quá trình trò chuyện nhóm
• Gửi hình ảnh, âm thanh (tin nhắn thoại), video... trong khi trò chuyện nhóm

Danh bạ đồng bộ dễ dàng quản lý
• Bạn có thể sử dụng danh bạ có sẵn trong máy để gọi điện, nhắn tin miễn phí

• Bạn có thể chọn hiển thị tất cả liên lạc có trong Btalk hoặc chỉ hiển thị những liên lạc đang online Btalk

Sensitive Permissions Used By This App
Permission What Why
Full network access Can access the internet It appears this app uses this data for internal use within the app's functionality
Can access the internet It appears this app uses this data for social networking services
Read your contacts Can read user's contact list (phone book) and phone call history Internal
Take pictures and videos Can use camera or flashlight on the phone Not analyzed yet
Directly call phone numbers Can call phone numbers Not analyzed yet
Read phone status and identity Can read phone's current state information like in-phone call, phone signal, carrier, device ID, and phone number Not analyzed yet
Reroute outgoing calls Allows an application to see the number being dialed during an outgoing call with the option to redirect the call to a different number or abort the call altogether. Not analyzed yet
Modify your own contact card Allows the app to change or add to personal profile information stored on your device, such as your name and contact information. This means the app can identify you and may send your profile information to others. Not analyzed yet
Read your own contact card Allows the app to read personal profile information stored on your device, such as your name and contact information. This means the app can identify you and may send your profile information to others. Not analyzed yet
Access bluetooth settings Allows applications to discover and pair bluetooth devices. Not analyzed yet
Control near field communication Allows applications to perform I/O operations over NFC. Not analyzed yet
Write call log Can change your device’s call log including incoming and outgoing calls data Not analyzed yet
Read your social stream Allows the app to access and sync social updates from you and your friends. Be careful when sharing information -- this allows the app to read communications between you and your friends on social networks, regardless of confidentiality. Note: this permission may not be enforced on all social networks. Not analyzed yet
Modify your contacts Can edit contacts on device Not analyzed yet
Read call log Can read your device’s call log, including incoming and outgoing calls Not analyzed yet
Create accounts and set passwords Can use user's account authentication information (like password) or create new accounts Not analyzed yet
Find accounts on the device Can use user's account information stored on the phone Not analyzed yet
Add or remove accounts Can manage user's accounts on the phone Not analyzed yet
Approximate location (network-based) Can use user's approximate location Not analyzed yet
Write subscribed feeds Allows the app to modify your currently synced feeds. Malicious apps may change your synced feeds. Not analyzed yet
Retrieve running apps Can retrieve information on currently and recently running apps on the device Not analyzed yet
Draw over other apps Can create alerts on other apps or parts of the user interface Not analyzed yet
Connect and disconnect from wi-fi Can connect to and disconnect from Wi-Fi access points Not analyzed yet
Change network connectivity Allows applications to change network connectivity state. Not analyzed yet
Pair with bluetooth devices Can connect to user's Bluetooth devices Not analyzed yet
Modify or delete the contents of your usb storage Can write to your phone's USB storage Not analyzed yet
Receive text messages (sms) Can receive SMS messages Not analyzed yet
Receive text messages (mms) Allows an application to monitor incoming MMS messages. Not analyzed yet
Read your text messages (sms or mms) Can read SMS messages Not analyzed yet
Send sms messages Can send SMS messages Not analyzed yet
Edit your text messages (sms or mms) Allows the app to write to SMS messages stored on your tablet or SIM card. Malicious apps may delete your messages. Not analyzed yet
Record audio Can record audio through microphone on device Not analyzed yet
Precise location (gps and network-based) Can use user's precise location Not analyzed yet
Use accounts on the device Allows the app to request authentication tokens. Not analyzed yet
Disable your screen lock Allows applications to disable the keyguard if it is not secure. Not analyzed yet
Third Party Libraries Used by this App
Library Usage
Facebook

Privacy Analysis

Version of the app analyzed:

1.4.13

App was last analyzed by Privacy Grade on:

04/17/2015

Why does this app have this grade?

Our method for grading apps uses a privacy model that we built. This model is based on crowdsourced surveys that we conducted to capture people’s expectations and comfort levels with various app behaviors.

You can see more information about how we grade apps in our FAQ.

See the sensitive permissions table below the app description to see the permissions that made users of the app uncomfortable.

If you have issues about the information on this page, click the button below to send us feedback.

Send Us Feedback